Utbildningsutskottet

  • 2 mars 2017

Utbildningsutskottet verkar för att utveckla och bevaka utbildningsfrågor för såväl ST-läkaren som den färdiga specialisten

Utbildningsutskottet har för närvarande nio medlemmar med stor spridning geografiskt och erfarenhetsmässigt. För att underlätta och säkerställa kvaliteten vid specialisttjänstgöringen ansvarar utbildningsutskottet för utformning och revidering av SvKF:s målbeskrivning för Kardiologi samt bevakar specialistexamen med observatör på plats. Utbildningsutskottet ska även bistå styrelsen vid remisser rörande utbildning som inkommer till SvKF. Vidare tar även utbildningsutskottet fram förslag till symposier och deltar vid Kardiovaskulära vårmötet. Arbetsgruppen representerar även SvKF i ESC:s arbetsgrupp för utbildningsfrågor.

Aktuella frågor:

  • Se över kursutbudet för ST-läkarna
  • Studierektorsmöte 17 mars 2017
  • Ska specialisttentamen genomföras via ESC?
     

 

                                         Utskottets medlemmar

 


Eva Mattsson (ordförande)

Hjärtkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
eva.mattsson@karolinska.se

 


Nawzad Saleh
Överläkare
Hjärtkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
nawzad.saleh@karolinska.se

 


Helge Brandberg
ST-läkare
Hjärtkliniken
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
helge.brandberg@ds.se

 


Anna Freyschuss
Överläkare/ST-chef/ST-studierektor
Hjärtkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
anna.freyschuss@karolinska.se

 


Erik Thunström
ST-läkare
Hjärtsektionen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
erik.thunstrom@vgregion.se

 


Stella Cizinsky
Överläkare/Verksamhetschef
Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
stella.cizinsky@regionorebrolan.se

 

Niclas
Niclas Svedberg
Specialistläkare
Kardiologkliniken
Falu Lasarett
791 82 Falun
niclas.svedberg@ltdalarna.se

 


Kerstin Welén
ST-läkare
Hjärtkliniken
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm
kerstin.welen@ds.se