Specialistexamen

  • 20 mars 2018

Specialistexamen i kardiologi

 

Årets praktiska del av specialistexamen i kardiologi går av stapeln vid Danderyds sjukhus 8 november 2018, start kl 08.00.

Upplägg av examen kommer bli enl följande:

Teoretisk del: ESC Specialistexamen 14 juni*

Praktisk del av Specialistexamen i kardiologi

Den praktiska delen av årets specialistexamen är öppen att genomföras av de som klarat den Europeiska tentamen 2018 med godkänt resultat. De praktiska momenten kommer genomföras torsdagen den 8 november 2018 från kl 8:00 på Danderyds Sjukhus.

Anmälan till den praktiska delen görs till: Minette Rogner minette.rogner@sll.se

Sista anmälningsdag till den praktiska delen: Måndag den 15:e Oktober 2018.

Eventuella frågor ang den praktiska delen  till Överläkare Viveka Frykman Kull, Hjärtkliniken, Danderyds Sjukhus,  viveka.frykman-kull@sll.se

*Frågor angående den teoretiska delen kan ställas till ellinor.schmidt@sls.se

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Specialistexamen i kardiologi

 

 

Frågor, skriftliga som praktiska ska följa den gällande målbeskrivningen.

Områden som ska examineras är:

• Kardiologiska sjukdomar och tillstånd

• Invasiva och icke invasiva åtgärder och utredningsmetoder

• Akut omhändertagande av livshotande kardiologiska tillstånd

• Hjärtsvikt, hjärtklaffsjukdomar och pulmonell hypertension

• Akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom

• Arytmier och synkope

• Inflammatoriska och infektiösa kardiella tillstånd samt hjärttumörer

• Medfödda hjärtfel hos vuxna samt hjärtsjukdom associerad med graviditet,samt genetiska hjärtsjukdomar

• Thorakal aortasjukdom och traumatisk hjärtsjukdom

• Kardiovaskulär prevention och rehabilitering

• Bild- och funktionsdiagnostik

Rekommenderat antal frågor:

MEQs 4 st

Kortsvar 25-30 st/ 20 st om MCQ användes

MCQ 35-40 st (rek antal i det fall som de används)

Tidsbegränsning för den skriftliga delen: max 6h.

För den praktiska delen rekommenderas att ett urval av följande avsnitt ingår(rek antal 4-6 stationer):

(alfabetisk ordning utan inbördes rangordning)

Arbetsprov ± myocardscintigrafi, arytmi, auskultation, coronarangiografi, EKG, ekokardiografi, hjärtkateterisering, HLR, litteratursökning pacemakerkontroll

 

Observatör från Cardiologföreningen/Utbildningsutskottet närvarar vid examen (oförändrat jämfört med tidigare).

Godkäntgräns:

För den skriftliga delen: ⅔, varje delområde måste dock minst ha 50% rätta svar.
För den praktiska delen: varje station ska anses vara godkänd.
 

Gamla skrivningsfrågor:

Tidigare skrivningsfrågor presenteras efter 2 år här. Det tillhör varje ansvarig examinator att skicka frågorna i elektroniskt format till redaktören för www.cardio.se .
Frågebank bör upprättas.
 

Deltagarantal:

• obegränsat antal examinander

Det är upp till ansvarig examinator att bereda plats och tillfälle för varje examinand.

Det är viktigt med den akademiska friheten för frågorna/ stationerna för kvaliteten på specialistexamen.
De som primärt anses vara kandidater för examen är ST-läkare i kardiologi i slutfasen (sista året) av sitt ST-block och eller färdiga specialister i kardiologi i Sverige.
 

Annonsering:

Annonsering på Svenska Cardiologföreningens hemsida www.cardio.se minst 6 månader innan examendatum.
Annonsering i Svensk Cardiologi i tidningsnumret ca 6 månader innan examensdatum.
Annonsen utformas enligt redaktörens rekommendation (vg se befintlig information under ST-forum på www.cardio.se ):
Tid, ort, ansvarig kontaktperson adress, email, telefonnummer,
anmälan till Svenska Cardiologföreningens kansli.
Påminnelser via redaktörens månadsbrev.

Tidpunkt för examen bör vara anpassad så att alla resultat (inklusive eventuella omtentamina av praktiska prov, inom 3 månader) hinner färdigställas till diplom- och specialistskyltutdelning vid Svenska Cardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet årligen.

Diplom och specialistskylt:

Vid Svenska Cardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet årligen utdelas diplom och namnskylt med Svenska Cardiologföreningens emblem i guldfärg till godkända examinander.
Namnlistor med godkända examinander skickas minst tre veckor innan Svenska Cardiologföreningens årsmöte vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet till Svenska Cardiologföreningens kansli för beställning och iordningställande av skyltar och diplom.

Examinandens arbetsgivare har av hävd betalat resa och tjänstledigt för examensdagarna. Resa, kongressavgift och tjänstledigt för deltagande vid Svenska Cardiologföreningens årsmöte för diplom- och specialistskyltutdelning åligger examinandens arbetsgivare.
Examinandens arbetsgivare rekommenderas att erbjuda examinanden 2 veckors betald inläsningstid inför specialistexamen.

2017-11-24

För Svenska Cardiologföreningens styrelse

Eva Mattsson

Facklig sekreterare, ordförande i utbildningsutskottet