BoehringerIngelheim stipendium

  • 6 december 2016

Boehringer Ingelheim utlyser i samarbete med Svenska Kardiologföreningen ett stipendium på

100 000 kr

Boehringer Ingelheim erbjuder ett forskarstipendium på 100 000 kr till läkare med forskning, planerad eller påbörjad, som syftar till att öka kunskap och förståelse inom området förmaksflimmer och stroke.

Ansökan med projektbeskrivning på högst tre sidor samt CV på en sida skall skickas till Svenska Kardiologföreningen, sofia.lawesson@liu.se. Ansökan skall vara oss tillhanda senast 28 februari 2017. Sökande måste vara medlem i Kardiologföreningen.

Ansökan kommer att bedömas av tre representanter från Svenska Kardiologföreningen. Stipendiet kommer att delas ut vid Svenska Kardiologföreningens årsmöte i samband med Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö 26-28 april 2017.

Vid frågor gällande detta stipendium kontakta Svenska Kardiologföreningens vetenskaplige sekreterare Sofia Sederholm Lawesson, sofia.lawesson@liu.se, eller Medical Manager vid Boehringer Ingelheim, Kristian Broms, kristian.broms@boehringer-ingelheim.com.

PDF iconBoehringerIngelheim Stipendium 2017