AstraZeneca forskningsstipendium

  • 6 december 2016

AstraZeneca och Svenska Kardiologföreningen välkomnar både äldre etablerade och yngre lovande forskare från hela Sverige att ansöka om ett forskningsstipendium

Stipendiet utlyses för att stimulera klinisk forskning inom området akut omhändertagande och sekundärpreventiv långtidsuppföljning av patienter med akuta koronara syndrom. Den av AstraZeneca instiftade totala stipendiesumman motsvarar

120 000 SEK
 
Stipendiet är tillgängligt för alla läkare som forskar inom området. Stipendiater förväntas presentera en vetenskaplig rapport och en ekonomisk redovisning senast sex månader efter det att projektet har avslutats.
 
Var vänlig och skriv din stipendieansökan på engelska och sänd den till johanna.akesson@astrazeneca.com senast den 28 februari 2017.
 
Bedömning av ansökningar sker av en oberoende kommitté utsedd av Svenska Kardiologföreningen.
 
Kontaktperson AstraZeneca: Johanna Åkesson, Sr. Medical Advisor.

Tel: 0705-602185 eller johanna.akesson@astrazeneca.com

Bifoga följande:

  • CV
  • Intyg från arbetsgivare/handledare med uppgifter om kvalifikationer och befattning.
  • Projektplan som beskriver bakgrund, målsättning, syfte, metod, vetenskapligt värde i förhållande till befintliga data, tidsplan och hur projektet kommer att utvärderas, max fem A4 sidor
  • Kostnadskalkyl
  • Uppgifter om andra anslag och ansökningar som berör projektet

PDF iconAKS stipendium annons 2017